Osoba narodená 3.8

Vo výkladoch osudu zámerne nepoužívame rok narodenia, nakoľko sa táto celistvosť dátumu narodenia preberá na kurze. Až kurz vám odhalí čo vám sudičky uplietli do vášho osudu, všetky silné a slabé stránky vašej osobnosti.

Vitajte na nezabudnuteľnej ceste objavovania vlastnej hlbiny a múdrosti. Podobne ako pestrý obzor vtákov, ponúkame vám jedinečný pohľad na vašu osobnosť, osvetľujúci ju z rôznych perspektív. Práve Tarot môže byť kľúčom k pochopeniu vašich vlastných hlbokých vnútorných tajomstiev. Vstúpte teda do fascinujúceho sveta Tarotu a objavte, aké tajomstvá odhaľuje dátum narodenia 3.8.
3 (deň narodenia)
8 (mesiac narodenia)


V tarote je číslo 3 spojené s Cisárovnou-postavou, ktorá okúzľuje svojím vlastným svetom plným fantázie a nezabudnuteľnými zážitkami. Cisárovná nie je iba pasívnym divákom, ale aktívnym účastníkom života, ktorý vie poradiť iným a zmierňovať konflikty, sceľovať rodinné vzťahy. Cisárovná v tarote symbolizuje mocné spojenie medzi intelektom a intuíciou.
V strachu Cisárovná môže prejsť transformáciou z krásky na strašidelnú Harpiu. Jej strach z toho, že niečo stratí, môže viesť k nezdravým rozhodnutiam a obavám, hoci si nie je vedomá, že svojím správaním môže prísť o to, čo je najviac cenné.

Číslo 8 v tarote symbolizuje Spravodlivosť, a preto táto osoba môže mať v živote výrazné spojenie s právom, políciou, súdnym systémom a právnickými otázkami. Jej osud môže byť ovplyvnený súdnymi spormi, alebo môže vynikať v oblasti práva a spravodlivosti.

Kombinácia Cisárovnej a Spravodlivosti, môže byť táto osobnosť plná fantázie, kreativity a schopná rozhodovať s intelektuálnym nadhľadom. Táto kombinácia však môže prinášať aj výzvy, najmä pokiaľ ide o nespravodlivosť.
Osoba s týmto dátumom narodenia nerada vidí nespravodlivosť, či už ide o životné prostredie, práva zvierat alebo ľudské práva. Môže sa ľahko zapliesť do situácií, ktoré vyžadujú riešenie nespravodlivosti, aj keď si to niekedy nevyžaduje jej priamy zásah. Jej odvaha a odhodlanie môžu byť hnacou silou pre boj proti nespravodlivosti v akomkoľvek zmysle.