Kurz Tarotové karty

Kurz Tarotové karty

Tarot vám môže poskytnúť pohľad do vašej minulosti, súčasnosti a budúcnosti, a tiež vám pomôže lepšie porozumieť SEBE na ceste životom.

Symbolika silných Veľkých Arkán je vyobrazená v 22 obrazoch, sú najsilnejšie a najdôležitejšie z celého Tarotu. Každé Arkánum má svoju vlastnú symboliku a hlbšie pochopenie. Karty vám ukážu návod, inšpiráciu a pohľad na určitý aspekt života, ktorý je pre každú osobnosť dôležitý. Vo Veľkej arkáne sú obsiahnuté naše životné skúsenosti, výzvy a témy.

Malá Arkána je jeden z dvoch hlavných súborov kariet v štandardnom tarotovom balíčku. Skladá sa z väčšieho počtu kariet v porovnaní s Veľkou Arkánou, ktorá je prvým súborom kariet. Malá Arkána sa skladá z 56 kariet a je rozdelená do štyroch základných súborov: Mince, Poháre, Palice a Meče. Každý súbor obsahuje 14 kariet, od Esa až po postavy Pážaťa a Kráľa.

Všetky kurzy sú vedené Meditarianou, kvalifikovanou inštruktorkou s bohatými skúsenosťami v oblasti Tarotu, symboliky, numerológie, psychológie, reiki a holistickej medicíny.

Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo už máte skúsenosti s Tarotom.

V prípade záujmu je možné kurzy absolvovať aj na osobnom stretnutí. Po absolvovaní kurzu dostaneš možnosť využiť skupinové diskusie a cvičenia, kde budeš mať príležitosť podeliť sa s ostatnými účastníkmi o svoje skúsenosti. Vytvoríš si nové priateľstvá a získaš nové perspektívy na život.

Kurzy Tarotové karty

1. Online kurz Veľká arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 4 do 5 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

 • osvojíš si 22 kariet Veľkej Arkány, ich symboliku a význam
 • naučíš sa ako správne karty vykladať, interpretovať a aplikovať na rôzne situácie či otázky
 • pochopíš, ako môžu byť karty použité na sebarozvoj a sebapoznanie
Vedieť viac

2. Online kurz Malá arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 4 do 5 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

 • osvojíš si 56 kariet Malej Arkány, ich symboliku a význam
 • naučíš sa ako správne karty vykladať, interpretovať a aplikovať na rôzne situácie či otázky
 • pochopíš, ako môžu byť karty použité na sebarozvoj a sebapoznanie
 • naučíš sa spolu porozumieť Veľkej a Malej arkáne
Vedieť viac

Účastník musí mať absolvovaný kurz 1. Kurz Veľkej arkány.

3. Online Kurz výkladové systémy – Veľká arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 2 do 4 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

 • naučíš sa správne klásť otázky
 • správne formulovať odpovede
 • osvojíš si niekoľko výkladových systémov
 • naštartuješ intuíciu
 • precítiš Tarot Veľkej arkány pri zložitých výkladoch
Vedieť viac

Účastník musí mať absolvovaný 1. Online kurz Veľká arkána.

4. Online Kurz výkladové systémy – Malá arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 2 do 4 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

 • naučíš sa správne klásť otázky
 • správne formulovať odpovede
 • osvojíš si niekoľko výkladových systémov
 • naštartuješ intuíciu
 • precítiš Tarot Malej arkány pri zložitých výkladoch
 • naučíš sa spolu porozumieť Veľkej a Malej arkáne
Vedieť viac

Účastník musí mať absolvovaný:
– Online kurz Veľká arkána
– Online kurz Malá arkána

Osobné stretnutie

Dĺžka stretnutia je približne 1 až 2 hodiny, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

 • naučíš sa v praxi ovládať Tarot
 • správne čítať symboliku kariet
 • naučíš sa kľúčové princípy numerológie
 • prečítať silné a slabé stránky z dátumu narodenia
Vedieť viac