Osoba narodená 22.2

Vitajte na mieste, kde naše pohľady prenikajú hlbšie, ako sa zdá na prvý pohľad.
Podobne ako vtáci s rozšíreným zorným uhlom, aj my vám otvárame dvere do sveta rozmanitých perspektív na vašu vlastnú bytosť. Predstavte si, že ste ako sova, so schopnosťou pozerať sa do budúcnosti s očami posunutými dopredu. Avšak, v prípade potreby, môžete otočiť hlavu a zahľadieť sa na všetko, čo sa odohráva za vami. Dnes sa spolu zameriame na jedinečnú bytosť, narodenú 22.2.

22 (dátum narodenia)
2 (mesiac narodenia)


Číslo 22 symbolizuje v tarote Blázna, ktorý zastupuje jedinečné rozhodnutia a nebojácne kroky do neznáma. Osoba s týmto číslom neskrýva svoju odvahu pred riskantnými situáciami. Radostne sa vrhá do neistoty a zriedkakedy váha nad následkami. Je ako cestovateľ, ktorý nájde príležitosti tam, kde iní možno len vidia prekážky, no jeho povaha je ako vánok – nepredvídateľná a menlivá.
Treba brať na vedomie, že táto cesta nie je vždy rovná a istá. Prechádza miestami nereálnych riešení a skáče cez prekážky bez váhania. Je to hazardér svojho osudu, smejúci sa v tvári neistoty a vyzývajúci osud na súboj.


Číslo 2 v tarotových kartách predstavuje Kňažka, ktorá svojím tajomstvom, intuíciou a estetickým cítením vytvára zaujímavú dynamiku osobnosti. Dátum narodenia s číslom 2 je akýmsi vstupom do sveta tajomstva a vnútorných hlbín. U tejto osobnosti je intuícia vyvinutá do takej miery, že dokáže cítiť a chápať veci, ktoré iní možno prehliadajú. Kňažka svoje tajomstvá chráni s opatrnosťou a odhaľuje ich len tým, ku komu má dôveru. Ak ju však nahneváte, môže odhaliť svoju dravú stránku, ktorú ste v nej možno ani nečakali.

Spojenie týchto dvoch čísel môže osobnosť hádzať do neistoty. Ak je v dátume narodenia veľa rovnakých čísel môže to byť dvojsečné. Táto osobnosť je síce schopná vnímať hĺbku a krásu, ale ak nevie pracovať so svojím vnútrom, môže skĺznuť do temných miest. Životné výzvy môže riešiť formou závislostí, ktoré ju dočasne zbavujú skutočnej reality.
V tomto tanci medzi dvoma číslami, 2 a 22, je kľúčom nájsť rovnováhu. Pozornosť smerovať k vlastnému vnútornému hlasu, múdrosti a schopnosti rozlišovania môže byť kľúčom k rozvoju silnej a vyváženej osobnosti.