Dôležité oznámenie pre našich čitateľov a zákazníkov

Chceme vás dôrazne upozorniť, že využívanie drahých kameňov a minerálov nie je náhradou za tradičnú lekársku starostlivosť. Ak pociťujete akékoľvek príznaky ochorenia, odporúčame vám vyhľadať pomoc, vášho praktického lekára, alebo príslušného špecialistu v ambulancii.

Prosíme, majte na pamäti, že neexistujú žiadne vedecky overené dôkazy o fyzickom účinku minerálov a drahých kameňov pri liečbe rakoviny, leukémie a iných závažných ochoreniach.

Rovnako platí, že neexistujú žiadne presvedčivé informácie o mineráloch a kameňoch, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na zdravie alebo liečbu chorôb.

Chceme zdôrazniť, že všetky informácie uvedené na stránke https://meditariana.sk/, najmä tie týkajúce sa metafyzických vlastností drahých kameňov a minerálov, ktoré sa v ľudových mýtoch označujú ako „liečivé“ kamene, majú iba informatívny charakter. Tieto informácie sú odvodené zo široko dostupných zdrojov, vrátane tisícročných mýtov a tradícií týkajúcich sa používania minerálov v ľudovom liečiteľstve a publikovaných médiách, vrátane tlače a internetu.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto informácie nie sú návodmi na obchádzanie tradičných liečebných postupov a liekov, ktoré sú vedecky overené. Výnimočné prípady „liečivých“ vlastností minerálov a drahých kameňov sú prevažne spojené s ľudovou tradíciou a mýtmi a nie s vedeckými dôkazmi.