Tri dobré skutky

(pri tomto čítaní, si uvedomte aké je to jednoduché)

V dnešnom uponáhľanom svete, sa často sústreďujeme na vlastné záujmy a povrchnosti, je dôležité sa občas zastaviť a zamyslieť sa nad silou svojich myšlienok a ich vplyv na okolitý svet. Zabúdame, že náš mysliaci proces nie je izolovaný. Naša myseľ vysiela do prostredia energiu, ktorá môže mať vplyv na náš vlastný zdravotný stav, ako aj na naše okolie. Preto je dôležité byť si vedomí svojich myšlienok a uvedomiť si čo vysielame do prostredia.

Predstavme si, že máme možnosť vysielať do prostredia pozitívnu energiu, len prostredníctvom troch jednoduchých dobrých skutkov. Je to jednoduchá každodenná prax pozitívneho vysielania energie, ktorá môže mať ohromujúce účinky na naše energetické telo a celkovú úroveň pozitívnej energie v našom okolí.

Namiesto sústredenia sa na problémy či negatíva, môžeme každý deň urobiť tri dobré veci, ktoré budú pre nás prínosné. Urobme teda niečo nezištne, bez očakávania návratu odmeny v podobe peňazí.

A prečo práve tri skutky? Nemusíme sa obmedzovať na počet, ale zamyslime sa, čím viac dobrej energie dostaneme naspäť, tým lepšie pre naše duševné zdravie a pohodu.

Môže ísť o drobnosť:

  • darovanie nepotrebných vecí
  • pozdvihnutie nálady človeka, ktorý je pochmúrny
  • podanie pomocnej ruky, človeku ktorý si z niečím nevie rady
  • alebo, môže ísť o väčší čin nosiaci prospech celej komunite

Uvedomte si, že vždy existuje možnosť zanechať pozitívny odtlačok. Dôležité je urobiť tieto dobré skutky s čistým srdcom, bez predstavy o odmeňovaní. Možno príjemcu nášho dobrého skutku prekvapíme, že chceme na oplátku len dobrú myšlienku. Ak si predstavíme, kto prijal náš dobrý skutok spätne, vysiela na našu osobnosť pozitívne myšlienky, alebo dokonca vyslovuje modlitby na našu osobu, môžeme začať chápať, akú silnú energetickú výmenu vytvárame. Táto výmena pozitívnej energie môže mať hlboký vplyv na náš vlastný vnútorný stav a celkový pocit pokoja.

Ak by sa táto prax rozšírila a ľudia by sa stali viac vedomými svojich myšlienok a skutkov, mohlo by to viesť k pozitívnejšiemu a podporujúcemu prostrediu. Odbúranie neprajníkov a zameranie sa na to, na čo myslíme a šírime, môže vytvoriť pôsobivý efekt na energetickú úroveň našich spoločenstiev.

Takže prečo nezačať každý deň s vedomím, že naša myseľ má silu, a že môžeme vytvárať pozitívnu energiu vo svete? Praktizovanie troch dobrých skutkov denne s úmyslom šíriť radosť a lásku nám môže priniesť nielen vlastné potešenie, ale aj posilniť pôsobenie pozitívnej energie v okolí.

Sila myšlienky spojená s nezištným konaním môže otvoriť dvere k vyššej energetickej úrovni dobra, kde je miesto pre všetkých, ktorí túžia po pozitívnych zmenách vo svete.