Akceptácia seba

V dnešnom svete, kde nás spoločnosť neustále posudzuje podľa rôznych mierok a štandardov, sa stáva akceptácia seba vzácnym darom. Je to však nielen jednoduchý akt, ale skutočný umelecký kúsok, ktorý nám umožňuje hlbšie pochopiť samých seba a objaviť vnútornú harmóniu.

Akceptovať seba znamená vzdať sa bezvýznamného súťaženia s druhými a začať vnímať svoje vlastné cesty a úspechy.

 • Je to moment, keď sa odvrhnú súdy a názory iných a otvoríme oči na vlastnú pravdu.
 • Je to výzva pozrieť sa na svoje správanie, myslenie a úvahy so slobodným duchom a bez zábran. V tejto introspekčnej ceste objavíme svoje JA, nie vždy také, aké sa nám zdá na prvý pohľad.

Dualita

Svet, v ktorom žijeme, je plný dualít. Je to ako tanec jing a jang, kde sa mieša mužská a ženská stránka, mínus a plus, zima a teplo, svetlo a tma. Rovnováha týchto protikladov tvorí podstatu života. Tak aj v nás samých existuje dualita, kde sa miešajú naše mínusové a plusové stránky.

Akceptácia seba neznamená slepé prijímanie vlastných nedostatkov, ale skôr poznanie a objatie celého seba.

Prijať seba znamená:

 • byť otvorený vlastným chybám
 • neposudzovať okolitý svet
 • vnímať vlastné stránky dobra a zla
 • neuzatvárať sa pred výzvami a byť schopný rásť

Je to cesta sebalásky a sebaprijatia, ktorá nám umožňuje byť autentickí a spojení so svojou vnútornou pravdou. Ako kvet, ktorý rastie v unikátnom spôsobe, každý z nás má svoje vlastné farby a tvary, ktoré tvoria jedinečný obraz.

Ako zistíme že sme na ceste sebalásky?

 • prestávame posudzovať a odsudzovať
 • prestávame s ponižovaním a povyšovaním
 • chápeme, že všetko je duálne
 • prijímame svoje mínusové stránky
 • prijímame svoje telo, také aké je
 • začíname sa konečne milovať

Je to skvelý moment nášho života, pretože sme konečne začali vidieť a prijímať samých seba. A v tomto akte akceptácie objavíme slobodu, byť tým, kým sme v skutočnosti, bez strachu zo súdov sveta.