Meditácia

Čo je to Meditácia?

Meditácia je vedomým tréningom samého seba, svojich mentálnych a duševných schopností, prípadne aj vnútornej spirituálnej oblasti.

Čo sa deje počas meditácie?

Človek by mal na začiatku venovať pozornosť dýchaniu a uvedomiť si, že na malú chvíľu prestala pracovať jeho myseľ. Uvedomiť si tento pocit je veľmi dôležité. Telo sa tak začne učiť vypínať myslenie a dostanú priestor iné aspekty, tie ktoré čakali aby mohli začať pracovať.

Týmto spôsobom sa naštartuje lepšia stránka osobnosti a človek si začne vážiť viac svoj život. Zapne sa proces tvorivosti, vnímavosti a hlavne potreba chamtivosti začne miznúť.

Aký dlhý čas by sme mali venovať meditačnému alebo koncentračnému cvičeniu?

Dospelému človeku by som meditáciu alebo koncentračné cvičenie odporučila, ak ho to zaujíma cca 10 až 30 minút denne. Vzhľadom na uponáhľanosť doby, dlhé hodiny byť v meditácii, to by človeka ešte viac nahnevalo a minulo by sa to účinkom.

Naozaj, 10 minút mysľou pri jednej veci vyzerá ako krátky čas, ale vôbec to nie je ľahké.

Aký účel má Meditácia?                                                                                                

Dobre vedená meditácia odblokuje staré traumy. Poľaví na duševnej úrovni a vypustí emočne ťažké zážitky z minulosti.

Ako často by mal človek praktizovať meditáciu alebo koncentračné cvičenie?

Mal by si nájsť na to každý deň, najlepšie hneď ráno. Ak to človek robil pravidelne, prvé výsledky by sa hneď dostavili. Zlepšil by sa z hľadiska sústredenia, mal by väčší vnútorný pokoj a stabilitu. Hlavne na začiatku je ten rozdiel veľmi veľký, keď to predtým vôbec nerobil. Z hľadiska zdravotných problémov by som povedala, že po mesiaci by boli prvé účinky. Neurovýskum hovorí o tom, že než sa vytvorí nové synaptické spojenie, tak to trvá asi rok. Srdcovo-cievny systém sa do nejakej miery upokojí relatívne hneď, ale aby to bolo dlhodobé, tak by som to videla na zautomatizované cvičenie počas nášho celého života.