Osoba narodená 6.2

Vo výkladoch osudu zámerne nepoužívame rok narodenia, nakoľko sa táto celistvosť dátumu narodenia preberá na kurze. Až kurz vám odhalí čo vám sudičky uplietli do vášho osudu, všetky silné a slabé stránky vašej osobnosti.

Vitajte vo fascinujúcom svete Tarotu, kde Múdra sova odhaľuje tajomstvá spojené s dátumom narodenia 6.2

6 (deň narodenia)

2 (mesiac narodenia)

Číslo 6 je ako tanec, rytmus citov a lásky k životu. Táto osobnosť si užíva pohyb, tanec a dynamiku vzťahov. No každý tanec má svoje výzvy, a to najmä v oblasti srdca. Pre túto osobnosť je láska nie len slovo, ale skutočný tanec, kde každý krok má význam.

No, tu vstupuje do hry ďalšie číslo – číslo 2, Kňažka so zvedavými očami a hlbokými myšlienkami. Táto osobnosť nie je ochotná hneď všetko prezradiť. Má vnútorný monológ, kde každá myšlienka je starostlivo vážená. Otvorená komunikácia nie je vždy na prvé pokusy, pretože tieto myšlienky často zostávajú nevyslovené.

Súhra čísiel 6 a 2 prináša do života tejto osobnosti komplexný tanec lásky a tajomstva. Čelí dileme medzi otvorenou komunikáciou a strachom z odhalenia hlbších pocitov. Táto osobnosť rozdáva svoju láskavosť okolo seba, no často má strach, že nie je nikým v skutočnom zmysle.

Boj s láskou a neschopnosťou vysloviť svoje pocity môže byť ako tanec bez hudby. Čaká, kým nie je neskoro, až potom odhaľuje svoje city. V tejto tajomnej tanečnej sále sa skrýva citová zložitosť a túžba po skutočnej spojitosti s priaznenou láskyplnou osobou.

Osobnosť narodená 6. 2 je ako kniha, ktorú otvára len pomaly, nechávajúc preniknúť len tých najvzácnejších.