Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 6 Čakra

6. čakra – Tretie oko

Farba: Indigová, fialová.

Lokalizácia: Medzi očami, uprostred na čele.

Orgány: Oči, dutiny, spodná časť čela.

Význam: Tretie oko je spojené s intuíciou, jasnovidectvom a vnímaním vnútorných právd. Predstavuje vnútorné vedenie a schopnosť vidieť za hranice bežného vnímania. Je to o seba-počúvaní a o viere vo vlastné rozhodovanie.

Myšlienky a ich vplyv: Tretie oko je centrom intelektu, vnútornej múdrosti a vnímania reality za hranice zmyslov. Pozitívne myšlienky, ktoré sú sústredené na otvorenosť mysle a vnímanie, môžu podporiť tok energie v tejto čakre. Nedostatočné pochopenie alebo ignorovanie intuície môže viesť k blokádam v toku energie v tejto oblasti. Neustále potlačovanie a neviera vo vlastné rozhodnutia, uzatvára intuíciu úplne.

Duchovný aspekt: popieranie a neviera vo vlastné rozhodnutia, veľmi citlivo reagujeme na kritiku. Vyhýbame sa očnému kontaktu a bojazlivo pri rozhovore smerujeme pohľad do zeme. Fyzické telo klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť, citlivosť očí a problém s dutinami v tejto oblasti je sprievodný jav, nakoľko ste v minulosti, neverili vo vlastné kroky a vaše rozhodovanie popieralo vašu vieru v seba, všetko ste si to vtlačili v podobe zdravotného problému do šiestej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky.

Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude opätovne problém s očami, problémy s ústnou dutinou, nakoľko potlačíte vlastné rozhodnutie a uprednostníte rozhodnosť inej osoby, to všetko vás odstaví na úrovni 6 čakry (vznikne to na základe nepokoja a sklamania zo seba, pocit, že sa musíte zmeniť, sklamanie zo seba samého…). Ak máte podlomené kolená týmto spôsobom, začnú problémy v oblasti šiestej čakry, konkrétne v orgánoch: dutiny, spodná časť čela, oči aj časť mozgu.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie:

  • Aká je vaša vnútorná komunikácia (aký máte vzťah k sebe, prevláda nespokojnosť z vlastných rozhodnutí?
  • Aké je vaše spojenie s vlastnou intuíciou? (Neveríte v žiadnu intuíciu? Potom je tu paradox, prevláda nespokojnosť zo seba, robíte chyby ktoré vás nútia zamyslieť sa aký ste človek.)
  • Aký máte vlastný prístup ku sebe (Záleží vám na vašom rozhodnutí a stojíte si za tým čo cítite?)

Takéto všetko myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti šiestej čakry.

Východiskom je:

  • myslieť pozitívne
  • uveriť vo svoje vnútorné JA
  • uvedomiť si – čo je to vlastne intuícia
  • zamerať sa na svoj vnútorný tichí hlas
  • zaktivizovať vieru v seba a počúvať (načúvať) intuíciu

Ako sa staráme o 6. čakru?

Meditácia a Vizualizácia: Praktikujte meditácie zamerané na otvorenie tretieho oka a vizualizujte si indigové/fialové svetlo v tejto oblasti.

Rozvíjanie Intuície: Posilňujte svoju intuíciu tým, že dáte priestor vnútornému vedeniu a dôverujte svojím inštinktom.

Praktikovanie ticha a počúvania: Naučte sa byť ticho a počúvať aj svoje vlastné myšlienky.

Osvojovanie vedomostí: Učte sa nové veci, čítajte, vystavujte sa rôznym perspektívam. Rozvíjanie mysle a intelektu podporuje aj tretie oko.

Tretie oko predstavuje otvorenú bránu k vnímaniu hlbších právd a spojenie s vnútornou múdrosťou. Je to centrum intuície a jasnovidenia, ktoré nám môže pomôcť v našom osobnom rozvoji. Starostlivosť o túto čakru podporuje rozvoj intelektu, mysle a vnútorného vedenia.