Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 4 Čakra

Farba: Zelená aj ružová.

Lokalizácia: V oblasti hrudníka, v strede hrudníka.

Orgány: Srdce, pľúca, hrudná chrbtica.

Význam: Srdcová čakra je centrom lásky, empatie a harmónie. Ovláda naše vzťahy s nami samými a s inými ľuďmi, podporuje lásku k sebe a láskyplný prístup k okoliu.

Myšlienky a Ich Vplyv: Čakra je spojená s našou schopnosťou lásky a prijímania. Keď sú myšlienky sústredené na lásku, otvorenosť a porozumenie, srdcová čakra môže neobmedzene prúdiť energiou. Negatívne myšlienky, ako sú nenávisť alebo neodpustenie, môžu viesť k blokádam v toku energie v tejto čakre.

Duchovný aspekt: Sklamanie z nevydarených vzťahov, žiarlivosť, zatrpknutosť voči láske, ku okoliu to všetko je ukryté vo štvrtej čakre. Fyzické telo klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť v tejto oblasti je sprievodný jav, nakoľko ste v minulosti, utrpeli sklamanie v oblasti srdca a následným strachom ste stlačili všetko do svojej štvrtej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky.

Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude opätovne problém s láskou, žiarlivosťou, empatickým prístupom a váš mozog začne hneď vysielať myšlienky žiarlivosti, či vám stúpne tlak od hnevu (vznikne to na základe toho, zrady v srdcovej oblasti, sklamania v láske, podľahnutie žiarlivosti…). Ak máte podlomené kolená týmto spôsobom, začnú problémy v oblasti hrudníka, konkrétne v orgánoch: srdca, pľúc, hrudnej chrbtice.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie:

  • aké je vaše cítenie s okolím (aký máte vzťah k okoliu, prevláda empatickosť či tvrdosť?)
  • aký je váš milostný vzťah? (nebaví vás stereotyp, vo vzťahu je podvod?)
  • aký máte vlastný prístup k sebe (záleží vám na sebe, viete o sebaláske?)

Takéto všetko myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti štvrtej čakry.

Východiskom je:

  • myslieť pozitívne
  • uveriť aj v pomoc od ostatných
  • uvedomiť si – čo je to láska (nie je to dusenie, žiarlenie)
  • zamerať sa na radosť a maličkosti
  • zaktivizovať vôľu mať rád seba aj ostatných

Ako sa starať o 4. čakru?

Praktikovanie láskyplnej sebareflexie: Sústreďte sa na lásku k sebe samým a akceptovanie vlastných nedokonalostí. Pravidelné praktikovanie sebareflexie môže otvoriť srdcovú čakru.

Vyjadrovanie Vďačnosti: Prejavte vďačnosť voči životu a ľuďom okolo vás. Praktikovanie vďačnosti môže posilniť lásku a pozitívnu energiu.

Rozvíjanie Empatie: Snažte sa chápať pocity a potreby iných. Empatia prispieva k otvorenosti srdcovej čakry a vytvára zdravé vzťahy.

Fyzická Aktivita: Cvičte tak, aby ste posilnili svaly v oblasti hrudného koša. Jóga a cvičenia na posilnenie tela, môžu byť veľmi prospešné.

Meditujte a vizualizujte: Venovať čas meditácii s dôrazom na čakru srdca môže pomôcť uvoľniť napätie a obnoviť tok energie v láskyplnej energie. Vizualizujte si zelené, ružové svetlo, ktoré prechádza touto čakrou.

Srdcová čakra je kľúčová pre náš emocionálny a s láskou prepojený život. Je to miesto, kde sa stretáva individuálna láska s univerzálnou láskou. Starostlivosť o túto čakru pomáha vytvárať zdravé a plné vzťahy, a tým prispieva k celkovému duševnému a emocionálnemu blahu. Nezabúdajte, že otvorená srdcová čakra umožňuje voľný tok lásky nielen k sebe, ale aj ku svetu okolo vás.