Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 3 Čakra

3. Čakra – Solar plexus

Farba: žltá.

Lokalizácia: v oblasti brucha, nad pupkom.

Orgány: žalúdok, pečeň, slezina, tenké črevo.

Význam: Solar plexus je centrom osobnej sily, sebavedomia a vôle. Táto čakra ovplyvňuje našu schopnosť rozhodovať, riadiť svoj život a prejavovať svoje jedinečné ja. Základom je prijať svoje pozitívne aj negatívne vlastnosti.

Myšlienky a ich vplyv: čakra je spojená s našou mentálnou silou a sebavedomím. Ak máme zdravý a silný solar plexus, môžeme lepšie zvládať nároky života. Nedostatočná sebavedomá myšlienková aktivita môže viesť k pocitu bezmocnosti a neschopnosti dosiahnuť svoje ciele.

Duchovný aspekt: ak vo vašom živote prevláda nespokojnosť, neviete načerpať energiu, vôbec nerozhodujete o svojom živote. Fyzické telo klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť je len sprievodný aspekt, nakoľko ste v minulosti, uverili niekomu, kto vám podlomil sebavedomie a takým myslením a následným strachom ste stlačili všetko do svojej tretej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky.

Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude problém s vaším sebavedomím a váš mozog začne hneď vysielať myšlienky strachu a neviery v seba samého (vznikne to na základe toho, že vás niekto urazí, podlomil vám vieru v seba, niekto vás natoľko energeticky vyčerpá, že neviete načerpať novú životnú silu…). Ak máte podlomené kolená týmto spôsobom, začnú problémy v oblasti brucha nad pupkom, konkrétne v orgánoch: žalúdok, pečeň, slezina a tenké črevo.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie:

 • aké je vaše sebavedomie (aký máte vzťah k sebe?)
 • akú máte vôľu pri vybavovaní udalostí? (nebaví vás vybavovať záležitosti a strácať tým čas?)
 • akú máte vlastnú energiu (nemáte žiadnu?).

Takéto myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti tretej čakry.

Východiskom je:

 • myslieť pozitívne
 • uveriť v seba, vo svoje schopnosti
 • v upokojení svojej mysle
 • nastaviť hranice sebavedomia
 • uvedomiť si čo to sebavedomie vlastne je
 • zamerať sa na vlastnú životnú energiu
 • zaktivizovať vôľu žiť
 • zacieliť sa – čo chcete v živote dosiahnuť

Ako sa starať o 3. čakru?

Posilňovanie sebavedomia: pracujte na svojom sebavedomí prostredníctvom afirmácií, pozitívnych myšlienok a aktívneho presadzovania svojich názorov.

Fyzická aktivita: cvičte tak, aby ste posilnili svaly v oblasti brucha. Jóga a cvičenia na posilnenie jadra môžu byť veľmi prospešné.

Vytváranie cieľov: stanovte si jasné ciele a pracujte na ich dosahovaní. Úspech v dosahovaní cieľov posilní váš solar plexus.

Meditujte a vizualizujte: Venovať čas meditácii s dôrazom na čakru solar plexus môže pomôcť uvoľniť napätie a obnoviť tok energie. Vizualizujte si žlté svetlo, ktoré prechádza touto čakrou.

Fyzický pohyb – aktivita: rôzne cvičenia, ktoré sa zameriavajú na oblasť brucha nad pupkom, môžu posilniť sakrálnu čakru.

Tretia čakra je kľúčová pre schopnosť pôsobiť vo svete s istotou a odhodlaním. Je to centrum vôle a rozhodovania. Starostlivosť o túto čakru posilňuje našu osobnú silu a prispieva k celkovej rovnováhe našej energie. Nezabudnite, že každá čakra je vzájomne prepojená, a tak starostlivosť o jednu čakru prispieva k celkovému duševnému a fyzickému blahu.