Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 2 Čakra

2. Čakra – Sakrálna čakra

Farba: Oranžová

Lokalizácia: Podbrušie, niekoľko centimetrov pod pupkom

Orgány: Reprodukčný systém, obličky, močový mechúr, prostata

Význam: Sakrálna čakra sa zameriava na kreativitu, vášeň a citový prejav. Je spojená s našou schopnosťou zažívať radosť a plniť si svoje túžby. Súvisí aj s tým aký máme postoj k okoliu a na opak, ako nás vníma okolie.

Myšlienky a Ich Vplyv: Čakra je prepojená s našou schopnosťou prejavovať svoje emócie a túžby. Ak sú myšlienky sústredené na radosť, tvorivý prejav a vzťahy, sakrálna čakra môže efektívne fungovať. Naopak, potlačené emócie a strachy môžu viesť k blokádam v toku energie v tejto čakre. Druhá čakra je totiž o uvedomení́ a pochopení́, že každý človek sa musí vedieť socializovať, prispôsobiť sa kolektívu, či zapadnúť do spoločnosti. Táto čakra je spojená́ so schopnosťou tvoriť a tiež súvisí́ s našou sexualitou.

Duchovný aspekt: ak neustále riešite problémy s okolím, fyzické telo sa ozve cez bolesť brucha, nastane problém so psychikou – striedanie plaču a hnevu. Fyzické telo klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť je len sprievodný aspekt, nakoľko ste v minulosti, myslením a následným strachom pri problémoch s okolím, stlačili všetko do svojej sakrálnej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky. Cysty na vaječníkoch, endometrióza, choroby mieška a prostaty problémy s erekciou.

Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude problém s vašou socializáciou a váš mozog začne hneď vysielať myšlienky strachu a neviery vo vzťahu s vaším okolím (vzťahy s priateľmi, vzťahové problémy s partnerkou/partnerom, problémy s rodičmi…). Ak začnete obviňovať a viníte okolie, alebo seba za vzniknuté problémy, oslabí to druhú čakru.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie:

  • aký máte postoj k sebe (veríte si?)
  • aký máte postoj k svojmu okoliu, (samé problémy a intrigy?)
  • ako myslíte na vlastnú tvorivosť (nemáte čas tvoriť?), ide o vašu tvorbu, ktorá má prínos pre vaše okolie.

Takéto všetko myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti sakrálnej čakry.

Východiskom je:

  • myslieť pozitívne
  • uveriť v seba, vo svoje schopnosti
  • v upokojení svojej mysle
  • nepripúšťať si neschopnosť, že neviete vyriešiť vzťahy s okolím
  • naopak zaktivizovať svoj postoj k okoliu
  • zamyslieť sa nad tým, ako ste prospešní pre okolie
  • zaktivizovať vlastnú tvorivosť

Ako sa starať o 2. čakru?

Tvorivé Aktivity: Zapojte sa do tvorivých činností, či už je to maľovanie, tanec, alebo písanie. Tieto aktivity podporujú voľný tok energie v sakrálnej čakre.

Emocionálna sloboda: Pracujte na prekonaní potlačených emócií a prejavte svoje pocity zdravým spôsobom. Rôzne formy terapie (meditácia, koučing) môžu byť užitočné.

Rovnováha Vo Vzťahoch: Starajte sa o svoje osobné vzťahy a udržiavajte vzájomnú podporu a rešpekt. Zdravé vzťahy prispievajú k harmonickému fungovaniu sakrálnej čakry.

Meditujte a vizualizujte: Venovať čas meditácii s dôrazom na sakrálnu čakru môže pomôcť uvoľniť napätie a obnoviť tok energie. Vizualizujte si oranžové svetlo, ktoré prechádza touto čakrou.

Fyzický pohyb – aktivita: Rôzne cvičenia, najmä tie, ktoré zameriavajú pozornosť na podbruško, môžu posilniť sakrálnu čakru.

Sakrálna čakra je dôležitým aspektom našej energetickej rovnováhy, ovplyvňujúc náš citový svet a schopnosť vytvárať. Starostlivosť o túto čakru prispieva nielen k osobnému blahu, ale aj k vzájomným vzťahom a tvorivosti.