Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 5 Čakra

Farba: Modrá – svetlá modrá.

Lokalizácia: V oblasti hrdla.

Orgány: Hrdlo, štítna žľaza, hlasivky, horná časť pľúc.

Význam: Hrdelná čakra sa zameriava na komunikáciu, vyjadrovanie a výmenu informácií. Je spojená s našou schopnosťou jasného vyjadrovania, počúvania a porozumenia.

Myšlienky a Ich Vplyv: čakra je kľúčová pre efektívnu komunikáciu. Pozitívne myšlienky, ktoré sú sústredené na jasné vyjadrovanie, prispievajú k otvorenej a zdravej komunikácii. Nedostatočná komunikácia alebo nevyjadrovanie vlastných myšlienok môže viesť k blokácii v toku energie v tejto čakre.

Duchovný aspekt: sklamanie a nevyjadrenia sa, preglgnutie toho čo si v skutočne myslíme. Nezastaneme seba samého v dôležitých životných udalostiach, to všetko sa objaví vo forme choroby v piatej čakre. Fyzické telo klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť v tejto oblasti je sprievodný jav, nakoľko ste v minulosti, utrpeli sklamanie v oblasti života a následným strachom ste stlačili všetko do svojej piatej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky.

Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude opätovne problém s pregĺganím slov, myšlienok toho čo si naozaj myslíte, nevyjadrenie svojich postojov vás odstaví na úrovni 5 čakry (vznikne to na základe nepokoja z okolia, pocit, že sa musíte prispôsobiť len vy, sklamanie z nedodržania sľubov…). Ak máte podlomené kolená týmto spôsobom, začnú problémy v oblasti hrdla, konkrétne v orgánoch: štítna žľaza, hlasivky, horná časť pľúc.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie:

  • aká je vaša komunikácia s okolím (aký máte vzťah k okoliu, prevláda pregĺganie toho čo si naozaj myslíte?)
  • aká je vaša výrečnosť? (nebaví vás, že vás nikto nepočúva a ak komunikujete tak vznikne len problém?)
  • aký máte vlastný prístup ku sebe (záleží vám na sebe, viete zastať seba v spoločnosti?)

Takéto všetko myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti piatej čakry.

Východiskom je:

  • myslieť pozitívne
  • uveriť v komunikačné schopnosti
  • uvedomiť si – čo je to vlastne vypočuť si iného človeka a či on vypočuje vás
  • zamerať sa na svoj hlas, ako pôsobí
  • zaktivizovať vôľu komunikovať a počúvať

Ako sa staráme o 5. čakru?

Jasné Vyjadrovanie: Pracujte na tom, aby ste boli otvorení a jasní vo svojej komunikácii. Hovorte svoje myšlienky a pocity s dôverou.

Korekcia negatívnych rečí: Vyhnite sa negatívnym slovám a kritike voči sebe i iným. Pozitívne vyjadrovanie podporuje tok energie v hrdelnej čakre.

Praktikovanie ticha a počúvania: Naučte sa byť ticho a počúvať. Počúvajte nielen slová, ale aj tón a emócie za nimi. Ticho má tiež svoje miesto v komunikácii.

Hrdelná čakra je dôležitým centrom pre vzájomnú komunikáciu a vyjadrovanie. Otvorená hrdelná čakra umožňuje slobodný tok myšlienok a slov, čo podporuje zdravú interakciu s okolitým svetom. Starostlivosť o túto čakru prispieva k zlepšeniu komunikačných schopností a vytvára priestor pre autenticitu vo výraze seba samého.