Myšlienky ovplyvňujú celý náš život: 1 Čakra

V dnešnom uponáhľanom svete je každý z nás svedkom neustáleho hľadania energie potrebnej pre život. Zameriavame sa na prísun potravy a vody, aby sme udržali naše fyzické telo v dobrej kondícii, no málokto z nás si uvedomuje, že energiu treba vnímať nielen z vonkajších zdrojov, ale aj z vnútorných. Zamerajme našu pozornosť na čakrový systém – komplexnú sieť energetických centier, ktoré ovplyvňujú naše fyzické, emocionálne a mentálne zdravie.

Myšlienky a ich vplyv

Niet divu, že to, čím sa zaoberáme v našich myšlienkach, ovplyvňuje stav nášho zdravia. Negatívne myšlienky a obavy môžu narušiť tok energie v každej čakre, čo spôsobuje pocit nestability a neistoty. Naopak, pozitívne a uvoľnené myšlienky môžu posilniť tok energie, pomáhajúc udržať našu rovnováhu a harmóniu.

Čo sú čakry?

Čakry sú energetické centrá umiestnené v našom tele, ktoré slúžia ako most medzi fyzickým a energetickým svetom. Existuje sedem hlavných čakier, pričom každá z nich je spojená s určitou farbou, orgánmi a aspektmi našej existencie. Pamätajte, že každá čakra je vzájomne prepojená a dôležitá pre náš celkový stav bytia. Udržiavanie rovnováhy v čakrovom systéme môže prispieť k celkovému zdraviu a pohode. Nezabudnite venovať pozornosť nielen svojmu fyzickému telu, ale aj svojim myšlienkam a energetickému vnímaniu pre dosiahnutie plného potenciálu života.

1. čakra – Základná čakra, známa aj ako koreňová čakra, je základnou jednotkou nášho čakrového systému.

Farba: Červená

Lokalizácia: Panvová oblasť

Orgány: Konečník, obličky, nadobličky

Numerológia: číslo 1. Osoby, ktoré majú vo svojom narodení číslo 1 (deň narodenia) majú väčšie predispozície priťahovať problémy, ktoré súvisia so základnou čakrou.

Význam: Koreňová čakra je spojená s našou základnou existenciou, bezpečím a prežitím. Je to energetický základ, ktorý nám umožňuje cítiť sa pripojení k Zemi.

Myšlienky a ich vplyv: čakra je prepojená s našou schopnosťou prejavovať svoje zaradenie sa do pracovných povinností. Prevažne závisí od toho, ako sa racionálne vieme zabezpečiť.

Duchovný aspekt: ak lietate v živote hore a dolu v pracovnej oblasti, fyzické telo sa ozve cez bolesť nôh, kolien, kĺbov, nastane veľký problém s vyprázdňovaním a močením. Fyzické telo totiž klope na dvere príbytku vašej Duše a dáva jej upozornenie, že bolesť je len sprievodný aspekt, nakoľko ste v minulosti, myslením a následným strachom o svoju existenciu, stlačili všetko do svojej koreňovej čakry. Zároveň zdvíha varovný prst, že ak neprestanete takto myslieť, nastanú vážnejšie zdravotné následky. Zablokovanie chrbtice v spodnej časti, problémy s chodením, močenie a vyprázdňovanie bude veľkým problémom. V tomto článku opisujem len časť problémov. Snažím sa vás pripraviť na to, čo sa udeje, ak sa dostanete do situácie, kde bude problém s peniazmi a váš mozog začne hneď vysielať myšlienky strachu a neviery v seba. Ak sa začnete obviňovať a strachovať o svoje bytie, oslabí to prvú čakru.

Dôležité je zamyslieť sa a odpovedať si na otázky týkajúce sa vašej životnej situácie. Aký máte postoj k sebe (veríte si?), aký máte postoj ku svojej práci, ak ju máte (samé problémy a intrigy?), ako myslíte na peniaze (nedostatok?). Takéto myslenie má za následok oslabenie orgánov v oblasti základnej koreňovej čakry.

Východiskom je:

  • myslieť pozitívne
  • uveriť v seba, vo svoje schopnosti
  • v upokojení svojej mysle
  • nepripúšťať si neschopnosť
  • naopak zaktivizovať svoj postoj k peniazom

Ako sa starať o 1. čakru?

Využite prírodu:

Choďte na prechádzky v prírode, ak je to možné choďte bosí po tráve a pôde. Tieto jednoduché aktivity nám pomáhajú pripojiť sa k energii Zeme.

Meditujte a vizualizujte:

Venovať čas meditácii s dôrazom na koreňovú čakru môže pomôcť uvoľniť napätie a obnoviť tok energie. Vizualizujte si červené svetlo, ktoré prechádza touto čakrou a čistí túto oblasť.

Fyzický pohyb – aktivita:

Rôzne cvičenia, najmä tie, ktoré zameriavajú pozornosť na panvu a nohy, môžu posilniť koreňovú čakru.