Osoba narodená 10.10.

Vitajte vo fascinujúcom svete Tarotu, kde Múdra sova odhaľuje tajomstvá spojené s dátumom narodenia 10.10.

10 (deň narodenia)

10 (mesiac narodenia)

Osobnosť narozená v tomto dátume sa ocitá pod vplyvom magického čísla 10, ktoré v tarote predstavuje Koleso Osudu. To znamená, že život tejto osoby je neustále vo vzrušujúcej pohybovej dynamike, kde sa veci môžu náhle otočiť a prejsť z jasného rozuzlenia do neočakávaných problémov. Je to točenie v kruhu, kde neexistuje jasný východ. Opakovanie rovnakých situácii je tu prirodzené.

Osobitne zaujímavé je zdvojenie čísla 10, ktoré vytvára istý rozkol v osobnosti. Ak táto jedinečná bytosť nerozpozná svoje silné a slabé stránky, môže sa nachádzať v stave väčšieho chaosu než racionality a citu. Jej správanie je ako tanec v turbulencii, raz týmto smerom, inokedy úplne inak. Jej nálady môžu byť nevyspytateľné, meniace sa ako lusknutím prstu.

Riešenie spočíva v hľadaní pokoja. V tejto pokojnej mysli môže táto osobnosť nájsť cestu von z točiaceho sa kruhu, musí si veci zorganizovať a postupne pracovať na sebe. Niekedy sa môže cítiť úplne zablokovaná a nevie si pomôcť. Zľahčovanie situácií môže byť len pokusom uniknúť od problémov, a keď sa veci zvrátia, môže doslova plakať nad rozliatym mliekom.

Pri rozložení čísel sa objavujú dve jednotky a dve nuly. To naznačuje, že vnútorný mág tejto osobnosti musí dosiahnuť rovnováhu vo všetkých oblastiach života. Musí objaviť, čo preňho má skutočnú hodnotu a nemať strach identifikovať to, čo nemá zmysel. Inak môže náš vnútorný mág upadnúť do závislostí, hľadajúc riešenie ťažkých životných situácií v alkohole a liekoch, tým sa v skutočnosti nič nevyrieši. Všetko spočíva v kľudnej mysli a vo viere v seba samého.