Symbolika-Sova

Denne dostávame odpovede prostredníctvom symbolov, avšak v dnešnom uponáhľanom svete ich mnohí nevedia správne čítať a nie to ešte porozumieť týmto znameniam. Symbolika je všadeprítomná a často nám poskytuje odpovede na otázky, ktoré si kladieme. 

V hektickom tempe dnešného života sa často strácame v každodenných starostiach a problémoch, čím prehliadame jemné náznaky a odpovede, ktoré nám vesmír ponúka. Preto je dôležité, aby sme sa naučili rozpoznávať tieto symboly a pochopiť ich význam, čím si môžeme zjednodušiť život a nájsť odpovede na mnohé otázky. 

Niekedy si ani nevšimneme, že sú nám odpovede podávané úplne nenútene a my sa nad tým ani len nepozastavíme. Ako napríklad, keď sa nám zjavuje sova a to niekoľkokrát za deň. Áno, je prirodzené, že je to zviera, ktoré lieta a môže kdekoľvek a pred kýmkoľvek preletieť. Ak to beriete takto, tak ešte ste si  neuvedomili, že to môže byť práve odpoveď, ktorá je cez symboliku sprostredkovaná práve vám, na vaše vnútorné otázky.

Symbolika sovy vás učí, že odpovede často prichádzajú v tichej a nenápadnej podobe. Sova, so svojou schopnosťou loviť v tme a svojím tichým letom, pripomína, že riešenia a odpovede môžu byť práve tam, kde by ste ich najmenej očakávali.

1.	Predátor: Sova ako predátor symbolizuje schopnosť aktívne sa postaviť výzvam a prekážkam. Znamená to byť odvážny, iniciatívny a pripravený konať, keď je to potrebné. Človek by mal byť rozhodný a cieľavedomý, ako sova pri love svojej koristi.

2.	Tichosť a múdrosť: Sovy sú známe svojou tichou povahou a múdrosťou. Toto symbolizuje potrebu premyslieť si svoje kroky a rozhodnutia predtým, než konáme. Znamená to byť trpezlivý, pozorný a vnímať detaily okolo nás. Múdre rozhodnutia vychádzajú z hlbokého porozumenia situácie a jej kontextu.

3.	Nočné videnie: Sova má vynikajúci zrak, ktorý jej umožňuje vidieť v tme. Tento symbol môže znamenať schopnosť vidieť veci, ktoré sú pre ostatných skryté, alebo vidieť jasne aj v ťažkých a nejasných situáciách. Človek by mal byť schopný nájsť cestu aj v ťažkých časoch a mať jasný pohľad na svoje ciele a hodnoty.

4.	Rovnováha: Sova v prírode udržuje rovnováhu tým, že reguluje populáciu hlodavcov a iných malých zvierat. Pre človeka to môže znamenať potrebu udržiavať rovnováhu vo svojom živote, či už ide o prácu, osobné vzťahy, alebo duševné a fyzické zdravie.

5.	Symbol múdrosti: V mnohých kultúrach je sova symbolom múdrosti a učenosti. To nás nabáda neustále sa vzdelávať, zvyšovať svoje vedomosti a využívať ich pre dobré rozhodnutia a správne konanie.
 

Sova vám pripomína, aby ste spomalili, počúvali a pozorovali svet okolo vás. Ak sa naučíte byť otvorení a vnímaví k týmto znameniam, naučíte sa čítať ich posolstvá, nájdete riešenia na mnohé ťažké prekážky vo vašom živote. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že symboly môžu byť nositeľmi významných posolstiev. Stačí len pozorne sledovať, vnímať a otvoriť sa ich múdrosti.