Osoba narodená 17.7.

Číslo 17 v tarote je symbolizované Hviezdou, ktorá nesie so sebou hlboký spirituálny význam. Osoba narodená v tento deň je ako hviezda – záhadná, oslnivá a súčasne plná múdrosti. Svojou prirodzenosťou tieto osobnosti zanechávajú dojem na okolie. Sú to ľudia, ktorí sa vyznačujú diplomatickým správaním a majú schopnosť vyvíjať pozitívny vplyv na svoje prostredie. Ich prítomnosť vnáša do okolia svetlo a pocit ľahkosti.

Vzhľadom na romantickú a zasnúbenú povahu osoby narodenej 17.7 sa môže zdať, že žije v inom, nepochopiteľnom svete. Jej sklon k romantizmu a ružovému pohľadu na svet ju môže činiť magnetom pre tých, ktorí hľadajú dávku pozitívnosti a lásky vo svojom živote.

Finančná zdatnosť tejto osobnosti je fascinujúca. Schopnosť ušetriť peniaze a následné ľahkomyseľné míňanie sú jej charakteristické rysy. Tento rozpor môže spôsobovať neistotu v osobných financiách. Je preto dôležité, aby sa tieto osoby naučili správne hospodáriť so svojimi zdrojmi a nezabúdať na dôležitosť finančnej stability.

Číslo 7 v tarote symbolizuje Voz, ktorý je riadený vozajatom/kočišom. Podobne, ako kočiš, ktorý pevne drží opraty oboch koní, osoba narodená s číslom 17.7 má schopnosť riadiť a viesť kolektív. Je dobrým sudcom a disponuje výborným odhadom, ktorý mu pomáha pri rozhodovaní.

Avšak, súhra čísel 1 a 7 môže viesť k hyperaktivite. Táto osoba, zdánlivo vyrovnaná, môže skutočne pociťovať vnútornú hyperaktivitu a občasný nervový tlak. Je pre ňu dôležité udržiavať rovnováhu, inak sa môže ocitnúť v stave disharmónie a stratiť kontrolu nad svojím životom.

Cesta k dosiahnutiu rovnováhy môže viesť cez rôzne terapie, ako je meditácia, joga, bojové športy… Tieto aktivity môžu pomôcť zmierniť nervové napätie a udržať osobnosť na správnej ceste. Osoba narodená 17.7 by mala objaviť a prejaviť svoj talent širokému okoliu, pričom sa vždy musí snažiť udržiavať rovnováhu medzi svojím jednaním s okolitým svetom.