Osoba narodená 15.5

Vitajte na mieste,  kde naše pohľady prenikajú hlbšie, ako sa zdá na prvý pohľad.

Podobne ako vtáci s rozšíreným zorným uhlom, aj my vám otvárame dvere do sveta rozmanitých perspektív na vašu vlastnú bytosť. Predstavte si, že ste ako sova, so schopnosťou pozerať sa do budúcnosti s očami posunutými dopredu. Avšak, v prípade potreby, môžete otočiť hlavu a zahľadieť sa na všetko, čo sa odohráva za vami.

Dnes sa spolu zameriame na osobnosť, narodenú 15.5.

15 (deň narodenia)

5 (mesiac narodenia)

Číslo 15 reprezentuje v tarote Diabla, ktorý je symbolom manažérstva a výrazného vplyvu na okolie. Osoba s týmto dátumom narodenia sa môže javiť sebecká, no v skutočnosti je to organizátor. Diablove vlastnosti prevládajú v tvrdosti a v nekompromisnom prístupe k okoliu, on chce predsa ovládať a mať všetko pod svojou kontrolou. Napriek výraznej vonkajšej tvrdosti môže mať vnútornú slabosť, ktorú možno prekonať osobným rastom a sebareflexiou. Môže sa u tejto osobnosti prejaviť umelecký sklon a vášeň k umeniu.

Číslo 5 reprezentuje v Tarote Učiteľa, pridáva do tohto dátumu špecifickú dynamiku. Táto osoba má prirodzený inštinkt na učenie a zdieľanie poznatkov. Avšak, prevláda tendencia presadzovať vlastné názory a ťažko prijímať iné perspektívy. Je to výzva, ktorú musí táto osoba prekonať, aby sa stala skutočným učiteľom, ktorý inšpiruje a pripútava svojich žiakov.

Zároveň spojenie týchto dvoch čísel ukazuje na potrebu osobného rastu, nakoľko táto osobnosť môže byť pre okolie nepochopiteľná. Keď sa však naučí sledovať kolobeh sveta a riešiť veci s pozitívnym prístupom, môže sa stať vynikajúcim učiteľom, ktorý svojím prejavom pripúta a inšpiruje ostatných.