4. Online Kurz výkladové systémy – Malá arkána

4. Online Kurz výkladové systémy – Malá arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 2 do 4 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.
Na absolvovanie kurzu musí mať účastník prejdené kurzy:

  • 1. Online kurz Veľká arkána.
  • 2. Online kurz Malá arkána

Online Kurz výkladové systémy – Meľká arkána v tomto kurze pochopíš, aká dôležitá je formulácia otázok a naučíš sa poprepájať význam po sebe 56 vykladaných kariet. Naučíš sa spolu porozumieť Veľkej a Malej arkáne.

70,00

4. Online Kurz výkladové systémy – Malá arkána

70,00

Kategória:

Trvanie kurzu sa pohybuje od 4 do 5 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.
Na absolvovanie kurzu musí mať účastník prejdené kurzy:

  • 1. Online kurz Veľká arkána.
  • 2. Online kurz Malá arkána

V tomto kurze:

  • naučíš sa správne klásť otázky
  • správne formulovať odpovede
  • osvojíš si niekoľko výkladových systémov
  • naštartuješ intuíciu
  • precítiš Tarot Malej arkány pri zložitých výkladoch
  • naučíš sa spolu porozumieť Veľkej a Malej arkáne

Po absolvovaní kurzu dostaneš možnosť využiť skupinové diskusie a cvičenia, kde budeš mať príležitosť podeliť sa s ostatnými účastníkmi o svoje skúsenosti. Vytvoríš si nové priateľstvá a získaš nové perspektívy na život.