1. Online kurz Veľká arkána

1. Online kurz Veľká arkána

Trvanie kurzu sa pohybuje od 4 do 5 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

Kurz je zameraný na dávne učenie o Tarotových kartách, ktoré hovorí o Veľkej Arkáne, ako o ceste duše týmto životom.

120,00

1. Online kurz Veľká arkána

120,00

Kategória:

Trvanie kurzu sa pohybuje od 4 do 5 hodín, pričom dĺžka závisí od individuálnych potrieb a náročnosti klienta.

Kurz je zameraný na dávne učenie o Tarotových kartách, ktoré hovorí o Veľkej Arkáne, ako o ceste duše týmto životom. Kurz sa bude venovať aj tomu, ako tieto karty môžeš použiť na seba rozvoj.

V tomto kurze:

  • si osvojíš 22 kariet Veľkej Arkány, ich symboliku a význam
  • naučíš sa, ako správne karty vykladať, interpretovať a aplikovať na rôzne situácie či otázky
  • pochopíš, ako môžu byť karty použité na sebarozvoj a sebapoznanie

Ako bonus ku kurzu dostaneš:

  • Tarot Veľkej Arkány, ktorý vyvinula Meditariana
  • podporný materiál a praktické cvičenia, pre osvojenie výkladových systémov a pre zlepšenie tvojich schopností v tejto oblasti

Po absolvovaní tohto kurzu, budeš mať pochopenie a symboliku Tarotu v malíčku. Získaš ním silné nástroje aj na rozvoj a poznanie seba samého.